Φως σε μία απο τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ελληνικών σχολείων της Διασποράς, μέσα από μία συστηματική έρευνα, έρχεται να ρίξει το βιβλίο της Ευγενίας Αρβανίτη με τίτλο «Ελληνικά Εθνοτικά Σχολεία στην Αυστραλία στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης».

Παρουσιάστηκε προ ημερών στην Πρεσβεία της Αυστραλίας, στην Αθήνα, παρουσία του πρέσβη Jeremy Newman της αναπληρωτή υπουργού Παιδείας και αρμόδιας για θέματα ομογενειακής εκπαίδευσης, Φώφης Γεννηματά, της ελληνικής καταγωγής βουλευτή, Μαρίας Βαμβακινού, της πρώην ειδικής γραμματέως Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Θάλειας Δραγώνα, και της συγγραφέως.

Το βιβλίο είναι μία λεπτομερής απεικόνιση του ευρύτερου κοινωνικού, ιστορικού και εκπαιδευτικού ιστού των ελληνικών εθνοτικών σχολείων που αποτελούν, όπως επισημαίνει η συγγραφέας, έναν σημαντικό δείκτη εθνοτικότητας διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στη μετάδοση και προβολή του ελληνικού πολιτισμού στην Αυστραλία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάσταση της έρευνας της κ. Αρβανίτη που εξετάζει το παιδαγωγικό πλαίσιο διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και πληθυσμούς με μεγάλη διαφορετικότητα. Ενώ η συστηματική αποτύπωση και αξιολόγηση έξι συγκεκριμένων περιπτώσεων δίνουν πολύτιμα στοιχεία για τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά μαθητικού πληθυσμού και διδακτικού προσωπικού, αλλά και για τα προγράμματα διδασκαλίας και το εκπαιδευτικό τους υλικό.

«Η ανάγκη να διερευνήσουμε τον ρόλο των εθνοτικών σχολείων έχει γίνει εμφανής, λόγω των ραγδαίων αλλαγών που συντελούνται γύρω μας», τόνισε η κ. Γεννηματά επισημαίνοντας ότι «το υπουργείο Παιδείας γι αυτό το λόγο προσπαθεί να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά, αξιοποιώντας ερευνητικά δεδομένα και καταγράφοντας σημαντικά πορίσματα από τη δημόσια διαβούλευση που άνοιξε σε γνώση όλων των ενδιαφερομένων πάνω σε μία νέα βάση αρχών».

«Η προσπάθεια που καταβάλλουμε», πρόσθεσε η ίδια, «θα ήταν ανέφικτη χωρίς δείγματα συστηματικής μελέτης και έρευνας όπως το βιβλίο της Αρβανίτη, που συνιστά σημαντικό εργαλείο στο εγχείρημά μας».

Η κ. Γεννηματά εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή της για την επικείμενη ένταξη της ελληνικής γλώσσας στο επίσημο Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών της Αυστραλίας, κάτι που, όπως είπε, θα συμβάλει τα μέγιστα στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.

Το βιβλίο αυτό μας κάνει να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται να διανύσει τον δικό της δρόμο για να καταλήξει πώς θέλει να χειρίζεται τους μαθητές με διαφορετική εθνοπολιτισμική ταυτότητα μέσα στα δικά της γεωγραφικά όρια και το πως να συμβαδίσουν οι πολιτικές της εντός της χώρας με τα όνειρά της για τη διαχείριση των Ελλήνων της διασποράς εκτός της δικής επικράτειας.