Από 6/11 έως 17/12/2014

Εγκαίνια Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, ώρα 19.30

Δεν είμαι ειδικός στα εικαστικά, αλλά θα τολμήσω να μιλήσω για την ζωγραφική της Έντας Δημοπούλου, που τη νιώθω και την καταλαβαίνω όπως καταλαβαίνω την λαΐκή μουσική: με το αίσθημα, όχι με το μυαλό. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι αδιαφορούν για αυτό που η Δύση ονομάζει «αντικειμενική συστοιχία» πραγμάτων, δηλαδή αρμονία ρυθμών σχημάτων και χρωμάτων, «σωστή» προοπτική και ρεαλιστική απεικόνιση των μορφών.

...Έτσι ορίζω το διαφορετικό, το «αλλιώς» στη ζωγραφική της Έντας Δημοπούλου: δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο, χωρίς την στατικότητα των συμβόλων. Γίνεται ιστορία και διάλογος. Είναι εν δυνάμει θεατρικό. Οι ρίζες του βυθίζονται στις πρώτες, σχηματικές αναπαραστάσεις του ανθρωπίνου σώματος στα γεωμετρικά και αρχαικά αγγεία. Διέρχεται την «ερυθρόμορφη» και τη «μελανόμορφη» φάση της, με πλάγια τοποθέτηση των μορφών (προφίλ), στέκει για λίγο στις πένθιμες, έκπαγλες «λευκές ληκύθους» του 5ου αιώνα, για να προσεγγίσει την περίοδο του φαγιούμ, όπου η μετωπική απεικόνιση των προσώπων μας οδηγεί στη βυζαντινή τέχνη.

...καταλαβαίνω την ζωγραφική της Έντας Δημοπούλου, βγαλμένη μέσα από την Βυζαντινή και την λαϊκή μας παράδοση, ένα διαλογικό παιγνίδι φωτός και σκότους που αδιαφορεί για την «σωστή» εξωτερική μίμηση, την προοπτική, το βάθος τοπίου και τον επιφανειακό ρεαλισμό.

Με τον Μεσογειακό μας ήλιο στα μάτια να διαλύει τα σταθερά περιγράμματα, με απουσία της «λογικής περιγραφής».

Χωρίς οργή και θυμό για τη θνητή μας μοίρα, με αποδοχή, αντίθετα, της προοπτικής του θανάτου, της μόνης στάσης που μπορεί να μεταμορφώνει την λύπη σε ποίηση, σε τραγούδι και σε ομορφιά.

Λέανδρος Πολενάκης

(Η γκαλερί του ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ λειτουργεί καθημερινά 18:00 -22:00)