Στα πλαίσια των διαλέξεων, «Πέραν της Παρακμής» – δώδεκα διαλέξεις την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 19.00 ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η τρίτη διάλεξη με εισηγητή τον ομότιμο καθηγητή πανεπιστημίου, Μιχάλη Μερακλή. 

Η διάλεξη έχει τίτλο: «Λαογραφία: Η επιστήμη της συνέχειας και η υπονόμευσή της».

Οι διαλέξεις γίνονται στον χώρο πολιτισμού & πολιτικής “Ρήγας Βελεστινλής”, 6ος όροφος, Ξενοφώντος 4, στην πλατεία Συντάγματος.