Σημαντικά έργα συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Αβδήρων Ξάνθης, προϋπολογισμού 650.000 ευρώ, θα πραγματοποιηθούν με σχετικό κονδύλι που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013, με απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Θύμιου Σώκου. Η σχετική μελέτη των έργων, που θα έχουν φορέα υλοποίησης την ΛΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, περιλαμβάνει εργασίες που αποτελούν συνέχεια των μεγάλων επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ. Με αυτές θα ολοκληρωθεί η συντήρηση και η ανάδειξη του τμήματος του αρχαιολογικού χώρου, που αφορά τις οικοδομικές ενότητες: α) «Τομέας Μουσείου». Συστάδα κατοικιών του 3ου-4ου μ.Χ. αιώνα, β) «Νησίδα με Κατοικίες». Τέλη 1ου π.Χ. - αρχές 1ου μ.Χ. αιώνα, γ) «Εργαστήριο Κοροπλαστικής». Μέσα 4ου - αρχές 1ου π.Χ. αιώνα, δ) «Ελληνιστική - Ρωμαϊκή οικία (Τομέας Α)». Τέλη 3ου π.Χ. - αρχές 1ου μ.Χ. αιώνα, ε) Αποθήκες Λιμανιού. Μέσα 4ου π.Χ. αιώνα, στ) Οδικό σύστημα. Μέσα 4ου π.Χ. - 4ος μ.Χ. αιώνας.

Ο αρχαιολογικός χώρος των Αβδήρων, πατρίδας του Δημόκριτου και του Πρωταγόρα, είναι ένας από τους σημαντικότερους της Θράκης και ανασκάπτεται από το 1950. Στο μεγαλύτερο σε έκταση ανασκαμμένο τμήμα, που αποτελεί τον κυρίως επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, έχουν γίνει εργασίες συντήρησης στο παρελθόν από τη ΙΘ' ΕΠΚΑ.
Πηγή: ethnos.gr