Μείωση των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας, κατά 29,3%, παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο εφέτος και ταυτόχρονα μειώθηκαν οι εισπράξεις κατά 31,3,% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

 Σύμφωνα, επίσης, με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), παρόμοια εικόνα διαμορφώνεται και στους αρχαιολογικούς χώρους, με μείωση των επισκεπτών κατά 1,2% καθώς και μείωση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 1,2%, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2010.