Από το φρεάτιο στην Καλιφόρνι

Ακουγόταν ώρα οι γατοφωνές από το φρεάτιο στο Concord της Καλιφόρνιας. Τις άκουγαν οι γείτονες, τις άκουγαν οι περαστικοί, τις άκουσαν και κάποιοι καλοί άνθρωποι που ενδιαφέρθηκαν. Εκλήθη λοιπόν η πυροσβεστική, έβγαλε τα εργαλεία και το γατόνι διασώθηκε και βρήκε στέγη, προσωρινή έστω, στο Martinez Animal Shelter.