Το κόργκι που δεν χορταίνει ποτέ

Το λένε Shady, είναι ράτσα κόργκι και, όπως αποδεικνύει το τρέχον βίντεο, δύο είναι τα πράγματα που δεν χορταίνει ποτέ:
Την ξάπλα και τα χάδια!