Το μωρό της Ιζαμπελ τα σπάε

Όλα τα μωρά κουκλιά είναι. Τα μωρά κοάλα ωστόσο ανεβάζουν τον πήχη του ανταγωνισμού. Βλέπε και το αβάπτιστον ακόμη μωρό της Ιζαμπελ, που δεν μπορεί καμιά καρδιά να του αντισταθεί.