Δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον πειρασμό

Οι δόλιες οι κίσσες έχουν το όνομα της κλέφτρας, αλλά και άλλα είδη του ζωικού βασιλείου διόλου πίσω δεν πάνε. Βλέπε τα σκυλιά του παρόντος βίντεο, τα οποία δεν καταφέρνουν να αντισταθούν στους αδιανόητους πειρασμούς των τραπεζιών. Και ορμάνε φυσικά, δίχως κανένα ενδοιασμό.