Άμα το ξέρεις καλά το άθλημα…

Είσαι τώρα εσύ καλός άνθρωπος και πας να ταϊσεις τα δελφίνια. Έχεις φέρει μαζί σου τα σχετικά ψαράκια, σκύβεις στο τσιμεντάκι, με προσοχή για να μη γίνεις και λούτσα, έρχεται το θηλαστικόν, τσιμπολογάει con gusto, όλα κομπλέ. Υπολογίζετε ωστόσο αμφότεροι χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί στη σκηνή παραμονεύουν τα γλαρόνια. Και ένα εξ αυτών ξαμολιέται για ένα πρώτης τάξεως κλεψουάρ!