Τα μοναδικά έργα του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, στα οποία απεικονίζονται θέματα από την καθημερινή ζωή, θρησκευτικά, ιστορικά, μυθολογικά θέματα, καθώς και προσωπογραφίες θα μεταφερθούν στα ειδικώς εξοπλισμένα εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων, στην Αθήνα. Μετά το πέρας των εργασιών και μετά την αποκατάσταση του κτιρίου του Μουσείου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, Βαρειάς Μυτιλήνης, το οποίο παρουσιάζει πολλά προβλήματα, θα εκπονηθεί μουσειολογική μελέτη, η οποία θα οδηγήσει και στην ασφαλή έκθεση των αντικειμένων.

Η μελέτη συντήρησης των έργων του Θεόφιλου των συντηρητών της Δ.Σ.Α.Ν.Μ. Παναγιώτη Κωσταλούπη και Χριστίνας Μαργαρίτη, εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Προβλέπονται να γίνουν φυσικοχημικές αναλύσεις των υλικών των ζωγραφικών έργων, η αφαίρεσή τους από τα νεότερα ξύλινα πλαίσια, απολύμανση και απεντόμωση, υποστήριξη σε ειδικούς ενισχυμένους πίνακες, φιξάρισμα της ζωγραφικής επιφάνειας κ.ά.


Πηγή: ethnos.gr