Τον είχαν κλέψει αλλά ξαναγύρισε

Τον δόλιο τον Kramer τον είχαν κλέψει από την οικογένειά του και τον είχαν μεταφέρει 40 μίλια μακριά απ’ το σπίτι του. Βρήκε όμως τον δρόμο της επιστροφής, όπως βρήκε επίσης τον μπαμπά του και την μαμά του. Και οι χαρές που ένοιωσαν όλοι δεν περιγράφονται. Ας μιλήσει η εικόνα!