Σκηνές από την τετράποδη ευτυχία

Η έκφραση «γκρινιαρόγατος» δεν βγήκε τυχαία. Υπό κανονικές συνθήκες τα γατιά είναι βουτηγμένα στη γκρίνια και όλη τη μέρα μουρμουράνε. Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο, αλλάζει το παραμύθι. Και τότε οι γάτες παρατάνε τη γκρίνια και την καντήφλα και αποκαλύπτουν το πρόσωπο της ευτυχίας και της ευωχίας. Όπως εδώ δηλαδή, στο σούπερ κομπιλέϊσιον της ημέρας.