Τσούρνεψε την κάμερα στο πάρκο

Κάθεται ο άλλος στο πάρκο, αναπαυτικά στο παγκάκι, και αφήνει την καμερούλα την GoPro να γράφει μπας και τσακώσει κάνα καλό επεισόδιο, να το ρίξει στο γιουτούμπι, να κονομήσει τίποτις ψιλά. Και η θεά τύχη τον ανταμείβει. Διότι σκάει μύτη κλέφτης σκίουρος που τσουρνεύει την κάμερα και ακολουθεί χαβαλές και γέλιο.