Και δώσε πλάτσα πλούτσα

Κάστορας δίχως νερό αποκλείεται! Και όπου νερό, έχει και μπάνιο, έχει και μποτέ, έχει και καθαριότητα άλφα άλφα. Βλέπε τον καστοράκο τον μικρό του σημερινού βίντεο, που μας κερδίζει όλους και όλες με την εκφραστικότητά του. Συν τα τέλεια δαχτυλάκια του, που θυμίζουν πολύ, πάρα πολύ τα ανθρώπινα.