Η πρόταση συνεργασίας για την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας με τη Γαλλία, η ανάδειξη και αναβάθμιση του Αρχαιολογικού χώρου της Φαιστού, καθώς και οι ενέργειες για την προσέγγιση ζητημάτων μεταναστών, αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες συζήτησης μεταξύ της δημάρχου Φαιστού Μαρίας Πετρακογιώργη - Ανυφαντάκη και του προέδρου της Ελληνογαλλικής Αντιπαράθεσης Γιώργου Στεφανίδη.

Σε συνέχεια επαφών που ξεκίνησαν με την ανάληψη των καθηκόντων της δημάρχου, ο κ. Στεφανίδης επισκέφθηκε τη δήμαρχο Φαιστού με στόχο να συζητηθούν περαιτέρω ζητήματα κοινωνικού, πολιτισμικού παιδευτικού χαρακτήρα. Στην συνάντηση, ο κ. Στεφανίδης ενημερώθηκε εκτενώς για τις δράσεις του δήμου Φαιστού, τόσο αναφορικά με την Παιδεία και τη δημιουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, όσο και αναφορικά με τις δράσεις για τον πολιτισμό που συντελούνται στο δήμο. Ιδιαίτερες αναφορές έγιναν στο Διεθνές Φεστιβάλ "Matala Festival 2011", το οποίο ο δήμος στοχεύει να κάνει πολιτισμικό θεσμό.

Σε δεύτερο επίπεδο, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δομή και οργάνωση του δήμου Φαιστού, αλλά και στις δράσεις που μπορούν να συντελεστούν.

Ο κ. Στεφανίδης πρότεινε την έναρξη συνεργασιών με δήμους της Γαλλίας, με στόχο την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για τη λειτουργία των δήμων σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο.