Με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο "Πολιτιστική Ακτή Πειραιώς". Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υφυπουργού Πολιτισμού Γιώργου Νικητιάδη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, η "Πολιτιστική Ακτή Πειραιώς" αποτελεί ένα επενδυτικό σχέδιο του ΟΛΠ, που περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις, για τη γενικότερη αναμόρφωση του Λιμανιού του Πειραιά, με στόχο τη σύζευξη του Τουρισμού με τον Πολιτισμό και τη διασύνδεση της πόλης με το λιμάνι.

Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του συνολικού έργου ανάπλασης είναι τα δέκα χρόνια και το κόστος ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ θα χρηματοδοτηθεί, μέσω της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με την αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικά για τα έργα των αναπλάσεων.

Το έγγραφο του κ. Νικητιάδη διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Μπεντενιώτη για την ίδρυση Μουσείων στην Πολιτιστική Ακτή Πειραιά.

Όπως, εξ άλλου, αναφέρεται, για την ίδρυση του Μουσείου Ενάλιων Αρχαιοτήτων, το Συμβούλιο Μουσείων του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού εξέτασε και ενέκρινε ομοφώνως το κτιριολογικό και προκαταρκτικό μουσειολογικό πρόγραμμα.

Πλέον οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν επιφορτισθεί με την εκπόνηση του τελικού κτιριολογικού προγράμματος του Μουσείου Ενάλιων Αρχαιοτήτων στο κτίριο του "ΣΙΛΟ" στην "Πολιτιστική Ακτή Πειραιά" και με την απαιτούμενη μουσειολογική προμελέτη.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και, κατ΄επέκταση, της έναρξης λειτουργίας του προτεινόμενου Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, θα οριστικοποιηθεί, αφού πρώτα γίνει η παραχώρηση του κτιρίου του "ΣΙΛΟ" στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ώστε να προχωρήσει και μελέτη για την αποκατάστασή του και τις αναγκαίες μετατροπές. Ταυτόχρονα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η πρόταση για το Μουσείο-Παράρτημα του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά από τη Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων.

Ο υφυπουργός αναφέρεται και στο Μουσείο Μετανάστευσης, ενημερώνοντας ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη ειδική ιστορική έρευνα από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμό με σκοπό να προσδιοριστούν οι θεματικές ενότητες του Μουσείου. Στο πλαίσιο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί και επαφές με φορείς, όπως η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Σύλλογος "Ελληνικό Μουσείο Μετανάστευσης", βιβλιοθήκες, πανεπιστημιακοί φορείς κλπ. Στη συνέχεια θα αρχίσει η συγκρότηση της μουσειακής συλλογής (αντικείμενα, ενθυμήματα, φωτογραφικό υλικό, οπτικοακουστικές μαρτυρίες κλπ).