Το έργο της αποκατάστασης-επανάχρησης της βορειοδυτικής πτέρυγας της Μονής Τιμίου Προδρόμου στις Σέρρες εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τη μελέτη και την αίτηση χρηματοδότησης είχε καταθέσει η Δ/νση Αναστηλώσεων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μημείων του υπουργείου Πολιτισμού και η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά. Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης της βορειοδυτικής πτέρυγας της βυζαντινής μονής, η οποία είναι αγιορείτικου τύπου με οχυρωματικό περίβολο και στο σύνολό της είναι κηρυγμένο διατηρητέο μνημείο.

Η μονή έχει υποστεί φθορές των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών της στοιχείων, ενώ έχει και προβλήματα στατικής επάρκειας. Με το έργο της αποκατάστασης προβλέπεται και η απόδοσή της σε χρήση για την ικανοποίηση σύγχρονων λειτουργικών αναγκών διαμονής και φιλοξενίας, καθώς και για δημιουργία χώρων παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.πηγή: ethnos.gr