Κοινό μέτωπο μεταξύ τους και με το δήμο Θεσσαλονίκης συγκροτούν το επόμενο χρονικό διάστημα 12 μουσεία της πόλης, εκπρόσωποι των οποίων συμμετείχαν σε μια πρώτη συνάντηση με τη διοίκηση του δήμου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο συντονισμός δράσεων και η στενότερη συνεργασία σε επίπεδο συνδιοργανώσεων.
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης αναφέρθηκε στην συνολική προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί από όλους τους φορείς της πόλης για την ανάδειξη του πολιτιστικού και τουριστικού προσώπου της πόλης, κυρίως μέσα από τις εκθέσεις που φιλοξενούν τα Μουσεία αλλά και τις δράσεις που τις περιβάλλουν.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των Μουσείων αναφέρθηκαν στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ανταποκρίθηκαν θετικά στις προτάσεις του δήμου. Όπως ανακοινώθηκε, τα πρώτα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής θα είναι ορατά σύντομα.