Στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 2011 «Reality Check» στο Ινστιτούτο Goethe Αθηνών η έκθεση, αφιερωμένη στη γερμανική φωτογραφία του υποκειμενικού βλέμματος, δανείζεται τον τίτλο της από ένα έργο του Max Ernst, όπου το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον ρέουν το ένα εντός του άλλου με τρόπο εντυπωσιακό, αλλά και ανησυχητικό συνάμα. Οι έξι φωτογράφοι (Zoltán Jókay, Andreas Rost, Maria Sewcz, Ulrich Wüst, Tomo Yamaguchi und Eva Bertram) παρουσιάζουν ο καθένας τη «δική» του πόλη, τόσο το κέντρο της όσο και την περιφέρεια της. Απεικονίζοντας το Ορατό οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν ταυτόχρονα και όψεις του πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού Παρόντος της Γερμανίας.

Επιμελητής: Matthias Fluegge

Την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011, 19:00, με ομιλία του επιμελητή της έκθεσης Matthias Fluegge (Βερολίνο).

Ο Matthias Fluegge είναι ιστορικός τέχνης και η αρθρογραφία του επικεντρώνεται στην «Πόλη ως θέμα της φωτογραφίας». (γερμανικά/ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση)

Παρουσίαση: Δημοσθένης Αγραφιώτης, θεωρητικός φωτογραφίας

Η βραδιά κλείνει με ξενάγηση στην έκθεση από τον Matthias Fluegge.
Ινστιτούτο Goethe Αθηνών

Είσοδος ελεύθερη

30.09.2011 έως 02.11.2011 
Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00-21:00
Παρασκευή 09:00-19:00


Ομήρου 14-16, Τηλ: +30 210 3661000, http://www.goethe.de/ins/gr/ath/elindex.htm
Πηγή: elculture.gr