Ένα σημαντικό λιθάρι στην ιστορία της Κρήτης, βάζει η απόφαση για την αποκατάσταση του σπιτιού του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων, καθώς, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, την 1η Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός που προκήρυξε ο ΕΟΤ για την αποκατάσταση της οικίας του Ελευθερίου Βενιζέλου με συνολικό προϋπολογισμό 2.555.045 ευρώ.
Ενδεικτικό της αναγκαιότητας του έργου, είναι ότι –όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη της δημοπρασίας– «η σημερινή κατάσταση της οικίας δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Υπάρχουν πολλά σημάδια ''κόπωσης'' και έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση της αντοχής του κτιρίου (ρωγμές, διάβρωση, φθορά αντικειμένων)».

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», για την περίοδο 2007 -2013 του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η αποκατάσταση της οικίας του Ελευθερίου Βενιζέλου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

  
TAGS