Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ του δανεισμού -για τρία χρόνια- μιας αρχαίας ενεπίγραφης στήλης στο αμερικανικό μουσείο Ζαν Πολ Γκετί, για διδακτικούς σκοπούς -όπως ανέφερε. Η κίνηση αυτή έρχεται στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας με το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού. Πρόκειται για το τμήμα ψηφισματικού ανάγλυφου από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που βρέθηκε στην Αθήνα το 1923 στην περιοχή που κάποτε ήταν το Ηράκλειο του Κυνοσάργους. 

Έχει ύψος 62 εκ. και πλάτος 36 εκ. και χρονολογείται γύρω στο 320 π. Χ. Απεικονίζει τον Ηρακλή και τον Αντίοχο, ήρωα της Αντιοχίδος φυλής, ενώ η επιγραφή αναφέρεται σε τιμές που αποδίδουν οι επίλεκτοι της φυλής στον ταξίαρχό τους Προκλείδη.

Το θέμα της συνεργασίας ξεκίνησε μετά το αναθεωρημένο πλαίσιο αρχών, που θέσπισε το Γκετί ύστερα από τις πολύκροτες υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας, στις οποίες είχε εμπλακεί το όνομα της πρώην εφόρου του μουσείου Μάριον Τρου.

Τα δύο μέρη στιγμάτισαν την αρχαιοκαπηλία, ενώ το πνεύμα της συνεργασίας που θα τα διέπει εφεξής θα αφορά τόσο την περίπτωση που η Ελλάδα χρειαστεί κι άλλα αντικείμενα από το Μουσείο όσο και τους δανεισμούς προς αυτό για λόγους εκπαιδευτικούς ή συντήρησης.

Θυμίζουμε ότι οι αρχαιότητες που επέστρεψαν στην Ελλάδα από το αμερικανικό ιδιωτικό μουσείο είναι μια μαρμάρινη ενεπίγραφη στήλη από το Θορικό, που χρονολογείται μεταξύ 430 και 420 π. Χ., καθώς και ένα τμήμα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης, περίπου από το 410 π. Χ., το οποίο συγκολλήθηκε με θραύσμα ανάγλυφου που βρίσκεται στο Μουσείο Μ. Κανελλοπούλου.
πηγή: in.gr