Είναι ίσως το αρχαιότερο θέατρο στην Ελλάδα -6ος αιώνας π. Χ.- με μοναδικό ιδιόμορφο ελλειψοειδές σχήμα.  Το Αρχαίο Θέατρο Θορικού, όμως, ξεχωρίζει και για έναν ακόμα λόγο: Την αξιοσημείωτη ορθογωνική ορχήστρα, που καμπυλώνεται μόνο στις πλάγιες απολήξεις της, σχήμα που θυμίζει τις πιο πρώιμες ορθογώνιες ορχήστρες.

Οι τρεις φάσεις των αναλημμάτων της ορχήστρας του Αρχαίου Θεάτρου Θορικού αποτυπώθηκαν χτες στη μελέτη που εισηγήθηκε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και η οποία πήρε τη θετική γνωμοδότηση των μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Η πρώτη φάση αφορά το ανάλημμα που έγινε τον 6ο αιώνα π. Χ., αφανές σήμερα, ενώ η δεύτερη -και σημαντικότερη όλων- αναφέρεται στο ανάλημμα του 5ου αιώνα π.Χ., που επέκτεινε και την ορχήστρα. Η τρίτη φάση χρονολογείται τον 4ο αιώνα π. Χ. και αφορά τα δύο μεγάλα αντιστηρίγματα που κατασκευάστηκαν για να στηρίξουν το -ορατό και σήμερα- ανάλημμα του 5ου αιώνα π. Χ.

Με βάση τη μελέτη, οι εργασίες θα επικεντρωθούν στη στερέωση του σημαντικού ορατού τοίχους, που δέχεται πολλές πιέσεις από τις «ωθήσεις γαιών», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Γι αυτό το λόγο αποφασίστηκε να τοποθετηθούν μικροί πάσσαλοι στο διάστημα μεταξύ του πρώτου και δεύτερου αναλήμματος ώστε να συγκρατηθούν τα χώματα, τα οποία συνεχίζουν να δημιουργούν ακόμα και σήμερα προβλήματα στην ορχήστρα του θεάτρου. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) του ΥΠΠΟΤ.