Τα περισσότερα από τα αυτά τα τεύχη προέρχονται από τις αρχές του εικοστού αιώνα. Όμως σήμερα, κατά πόσο έχουν αλλάξει το λογότυπο και η εμφάνισή τους;
πηγή: joemonster.org