Δέκα μεταβυζαντινές αρχαιότητες, οι οποίες επαναπατρίστηκαν πριν από λίγες ημέρες από την Ολλανδία, παρουσιάστηκαν την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας, παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλου Γερουλάνου.
Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι εικόνες: «Ζωοδόχος Πηγή», «Μυστικός Δείπνος», «Περιτομή του Χριστού», «Έγερση του Λαζάρου», «’γιος Γεώργιος», «’γιος Δημήτριος», «Εις ’δου Κάθοδος» κλεμμένες από τους νομούς Ιωαννίνων και Γρεβενών όπως, επίσης, και τα σπαράγματα τοιχογραφιών «Προφήτης Ηλίας» και «Aγιος Ανδρέας Κρήτης» (έργα του αγιογράφου Μιχαήλ Χωματζά το 1734), τα οποία κλάπηκαν από το βυζαντινό ναό της Παναγίας Κρήνας στη Χίο, το 1981.

Τα εν λόγω επαναπατρισθέντα ελληνικά πολιτιστικά αγαθά μεταφέρθηκαν για προσωρινή φύλαξη στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, μέχρι την παράδοσή τους στους εκπροσώπους των αρμόδιων Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Θυμίζουμε ότι στις 30 Νοεμβρίου 2011 επαναπατρίσθηκε η βυζαντινή εικόνα του Αγίου Προκοπίου, η οποία είχε κλαπεί από τον ομώνυμο ναό της Βέροιας την περίοδο 1968 0 1975. Η εικόνα - που φυλάσσεται προσωρινά στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο-, θα αποτελέσει λίαν συντόμως τμήμα της μόνιμης συλλογής του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας.

Η επιστροφή της εικόνας θα συντελέσει αποφασιστικά στην υπόθεση διεκδίκησης της εικόνας του Αγίου Πέτρου, επίσης κλαπείσας από το ναό της Βέροιας, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μουσείο του Dumbarton Oaks στις Ηνωμένες Πολιτείες.