Με την παραδοχή ότι, «στη μεγάλη οικονομική κρίση που περνάει η χώρα μας, κανείς δεν πρέπει να αποκλείεται από το αγαθό του πολιτισμού», το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ξεκινώντας από αυτήν την εβδομάδα, απευθύνει σε όλους όσους που δοκιμάζονται, "ανοιχτή πρόσκληση στον πολιτισμό", καθιερώνοντας ειδικές τιμές για τους νέους έως 25 ετών, για τους ανέργους, για την τρίτη ηλικία, τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και τους πολύτεκνους. Ειδικότερα, το Μέγαρο ανοίγει όλες τις παραγωγές του στους νέους (μέχρι 25 ετών), τους ανέργους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σε τιμές εισιτηρίων 5-10€.

Για τα άτομα της τρίτης ηλικίας (άνω των 65 ετών) και τους πολύτεκνους οι τιμές θα κυμαίνονται από 8 έως 15€.

Οι τιμές αυτές που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα εφαρμόζονται σε όλες τις παραγωγές του Μεγάρου Μουσικής με εξαίρεση την όπερα.