Στον τόπο εύρεσής της, τη Θήρα, εκτίθεται 45 χρονιά μετά την εύρεση και τη συντήρησή του ο «Ψαράς».

Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα έργα της αιγιακής μεγάλης ζωγραφικής των προϊστορικών χρόνων. 

Από σήμερα η διάσημη και άρτια διατηρημένη τοιχογραφία εμπλουτίζει τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Προϊστορικής Θήρας.