Μέχρι το τέλος Αυγούστου  θα παραμείνει ανοικτή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης η έκθεση  µε τίτλο «Ρωµαϊκή Τέχνη  και Πολιτισµός- Μια κοινή  γλώσσα στην Αρχαιότητα».

Η περιοδική έκθεση που παρουσιάστηκε σε έξι χώρες - την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία, τη Γεωργία και την Τουρκία- αποτελεί τη βασική διοργάνωση του ευρωπαϊκού προγράμματος BSUDRA – "Black Sea – Unity and Diversity in Roman Antiquity" – "Μαύρη Θάλασσα- Ενότητα και ∆ιαφορετικότητα στη Ρωµαϊκή Αρχαιότητα". Η  Ελλάδα μολονότι δεν είναι παράκτιο κράτος της περιοχής, αποτελεί έναν φυσικό σημαντικό περιφερειακό παράγοντα, λόγω της ιστορίας, της γεωγραφικής εγγύτητας, αλλά και των  στενών δεσμών που τη συνδέουν  διαχρονικά  με την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Στην έκθεση, μέσα από 90 πινακίδες πληροφόρησης παρουσιάζονται τα σημαντικότερα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα ερευνητικά πολιτιστικά προγράμματα των κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και μοιράζονται έναν κοινό πολιτισμό.

Στόχος της έκθεσης είναι να προβάλει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της  πολιτισµικής φυσιογνωµίας των χωρών της λεκάνης της Μαύρης θάλασσας: τη δημιουργική συνύπαρξη λαών με διαφορετική εθνική και κοινωνική ταυτότητα, στοιχείο που σφράγισε ανεξίτηλα την πορεία της ήδη από την αρχή της ιστορίας.

Παράλληλα με την έκθεση πινακίδων πληροφόρησης το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει μια έκθεση αρχαιοτήτων ρωμαϊκής περιόδου, ένα σύνολο 164 αντικειμένων από τις συλλογές του Μουσείου. Τα αντικείμενα αυτά συνθέτουν ένα ανθολόγιο από μικρά και μεγάλα θραύσματα της πολιτιστικής κοινής που επικράτησε κατά τη ρωμαϊκή εποχή και που από πολλές απόψεις αποτέλεσε τη συνέχεια του ελληνικού κόσμου.

«Ρωµαϊκή Τέχνη  και Πολιτισµός- Μια κοινή  γλώσσα στην Αρχαιότητα», Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Διάρκεια έκθεσης: Έως 31 Αυγούστου.