Η περιπέτεια του Θεατρικού Μουσείου φαίνεται πως οδεύει προς το τέλος της. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε πως η συλλογή του μουσείου θα στεγαστεί στο νεοκλασικό κτίριο της οδού Σταδίου 47, κληροδότημα Αλεξάνδρου Σούτζου, το οποίο θα παραχωρηθεί, βάσει συμφωνίας, από την Εθνική Πινακοθήκη στο ΥΠ.ΠΟ.Α. Η αποκατάσταση και η μετατροπή του  θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ενώ ενδιάμεσος διαχειριστικός φορέας έχει οριστεί το Εθνικό Θέατρο, στο οποίο έχουν αποδοθεί ήδη 450.000 ευρώ, για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες του Θεατρικού Μουσείου.

Η πρόταση του υπουργείου έχει γίνει αποδεκτή, βάσει αποφάσεων από τα Δ.Σ της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, του Θεατρικού Μουσείου, της Εθνικής Πινακοθήκης και του Εθνικού Θεάτρου.

Παράλληλα, έχει κινηθεί η διαδικασία ούτως ώστε το Θεατρικό Μουσείο να περάσει στο Δημόσιο, αφού πρώτα διευκρινιστεί με ακρίβεια το ύψος των χρεών του. Αναμένεται η τελική επικύρωση βάσει του καταστατικού  από τη γενική συνέλευση του Θεατρικού Μουσείου, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς του Μουσείου στο Δημόσιο.

Η εικόνα είναι από το νεοκλασικό κτίριο της οδού Σταδίου 47 στην σημερινή μορφή του.