Η γαλλίδα ιστορικός εξηγεί μέσα σε 240 σελίδες γιατί η εξέλιξη της αθηναϊκής δημοκρατίας έχει άμεση σχέση με τη ζωή μας σήμερα.

Το δημοκρατικό πολίτευμα ως ιδέα και ως εφαρμογή έχει ηλικία 2.500 ετών. Ότι το απλό και αδιαμφισβήτητο αυτό γεγονός το ξεχνάμε συχνά, είναι συνέπεια της ελλιπούς ιστορικής γνώσης μας και του τρόπου, επιδερμικού και επιπόλαιου, με τον οποίο παρουσιάζονται οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις από τα ΜΜΕ. Οι παραμορφώσεις της δημοκρατίας -η διαφθορά, η δημαγωγία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η κατάλυση των δημοκρατικών ελευθεριών- παρουσιάζονται ως σύγχρονα φαινόμενα, συμπτώματα μιας παρακμής που οφείλεται συχνά σε εξωγενείς παράγοντες.

Η Claude Mossé, ιστορικός με ειδίκευση στην Αρχαία Ελλάδα και μεγάλο συγγραφικό έργο, βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Αναζητά τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος και παρακολουθεί την εξέλιξή του μέσα από τα μάτια φίλων και εχθρών, εντοπίζοντας φαινόμενα, αρετές και ελαττώματα, που συνεχίσουν να απασχολούν έως σήμερα. Στόχος της είναι να αναδείξει τη «γενετική» συνέχεια της δημοκρατικής ιδέας και τις διαφορετικές προσλήψεις και ερμηνείες της σε διαφορετικές χρονικές περιόδους: στην Αναγέννηση, στην εποχή της Γαλλικής Επανάστασης ή στη διάρκεια του «αµερικανικού αιώνα».

Μικρή Ιστορία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, Claude Mossé, εκδόσεις Πατάκη.