Η Ντίνα Πετροπούλου και η Μαριλού Λαμπροπούλου, ψυχολόγοι με μεγάλη πείρα σε θέματα εκπαίδευσης, υπογράφουν ένα βιβλίο-οδηγό για τους γονείς μικρών μαθητών

Σχολείο και σχολική μελέτη. Δύο πεδία στα οποία εκδηλώνονται όλες οι παθογένειες της οικογενειακής ζωής. Την ώρα που τα παιδιά καλούνται να ανταποκριθούν για πρώτη φορά στις απαιτήσεις του σχολικού βίου, να συνυπάρξουν με ανθρώπους εκτός του οικογενειακού κύκλου, να προσπαθήσουν και να κριθούν (εκ του αποτελέσματος), οι γονείς, που νιώθουν ότι κρίνονται και οι ίδιοι, αντιδρούν συχνά σπασμωδικά, θέτοντας εμπόδια στον δρόμο των παιδιών τους. Βίαια ξεσπάσματα, υπερβολική αυστηρότητα και συγκρούσεις δυσκολεύουν την προσαρμογή των παιδιών στις νέες συνθήκες, δυναμιτίζουν την αυτοπεποίθησή τους και διαμορφώνουν την  εικόνα ενός σχολείου-μπαμπούλα και ενός οικογενειακού περιβάλλοντος μονίμως κριτικού και, σε τελευταία ανάλυση, εχθρικού.

Η Ντίνα Πετροπούλου, ψυχολόγος, κάτοχος D.E.A Ψυχολογίας της Εκπαίδευσης, της Ανάπτυξης και της Πρόσληψης των Γνώσεων, από το Πανεπιστήμιο Paris V, με εξειδίκευση στην Λογικο-μαθηματική αγωγή από το Κέντρο Ψυχολογικών Ερευνών και Πρωτοπορίας του Παρισιού, και η Μαριλού Λαμπροπούλου, ψυχολόγος, απόφοιτος του Πάντειου Πανεπιστημίου, με εξειδίκευση στην Ψυχομετρία , στην Συμβουλευτική και την Αποκατάσταση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, συνέγραψαν έναν χρήσιμο οδηγό προετοιμασίας γονέων που έχει στόχο:

• να βοηθήσει τους γονείς,

• να διαμορφώσει ένα παιδαγωγικό πλαίσιο ικανό να αντιμετωπίσει τα θέματα που θα προκύψουν: μελέτη, επίδοση, λάθος, όριο, τιμωρία κ.ά.

• και να συμβάλλει στην σχολική επιτυχία που ξεκινά από το «σπίτι».

Σε αυτό αναλύονται όλες οι σημαντικές αλλαγές που θα αντιμετωπίσει ένα παιδί περνώντας στη θέση του μαθητή καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική απόδοση. Με τρόπο ξεκάθαρο και οργανωμένο, οι δύο επιστήμονες εξηγούν, καθησυχάζουν και προτείνουν τρόπους για να ξεπεράσουμε τους σκοπέλους με τους λιγότερους κραδασμούς και προστριβές, πιο σωστά και αποτελεσματικά.  

Παιδιά και γονείς στο «ρινγκ» του σχολείου, Ντίνα Πετροπούλου και η Μαριλού Λαμπροπούλου, εκδόσεις Άγκυρα.