Μάθετε πως θα  γίνετε καλύτεροι γονείς σε 10 συναντήσεις με τη μέθοδο του Dr. Thomas Gordon.

Η μέθοδος του Dr. Thomas Gordon για την εκπαίδευση πιο «αποτελεσματικών» γονέων έχει μακριά ιστορία και χιλιάδες οπαδούς σε περισσότερες από 43 χώρες. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1962, εκτέθηκε σε βιβλίο («Parent Effectiveness Training») και «διαφυλάσσεται» από τον οργανισμό Gordon Training International, ο οποίος έχει την ευθύνη για την σωστή εκπαίδευση των συμβούλων που εφαρμόζουν τη μέθοδο.

Τι είναι λοιπόν η μέθοδος του Dr. Thomas Gordon, ή Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα, όπως ονομάζεται η τεχνική αυτή στα ελληνικά; Πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήριο –περιλαμβάνει δηλαδή πρακτικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων, ανταλλαγές απόψεων και εμπειριών- το οποίο στόχο έχει να διδάξει τους γονείς πως θα βοηθήσουν τα παιδιά τους να γίνουν υπεύθυνα, ανεξάρτητα άτομα, με κοινωνικές δεξιότητες, αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση. Για τον σκοπό αυτό επιστρατεύει τεχνικές επικοινωνίας που βοηθούν στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων εντός του οικογενειακού πλαισίου.

Στις 10 συναντήσεις που προβλέπονται από το εργαστήριο οι γονείς θα διδαχθούν:

  • Πώς να διευκολύνουν τα παιδιά τους να λύνουν τα προβλήματά τους αποτελεσματικά, χωρίς να γίνονται παρεμβατικοί.
  • Πως να διεκδικούν τις ανάγκες τους όταν παρεμποδίζονται από τη συμπεριφορά των παιδιών τους, χωρίς να διακινδυνεύουν  τη σχέση τους μαζί τους.
  • Πως να δημιουργήσουν μια ουσιαστική και αρμονική σχέση με τα παιδιά τους και πως να προλαβαίνουν πιθανές συγκρούσεις με τις δεξιότητες πρόληψης.
  • Πως να διευθετούν τις συγκρούσεις αναγκών, όταν προκύπτουν, με ισότιμο και δημοκρατικό τρόπο ώστε να μην υπάρχουν ηττημένοι.
  • Πως να χειρίζονται τις συγκρούσεις αξιών με σεβασμό και ευαισθησία.

Το εργαστήριο θα διδάξει ο Αλέκος Παπάγος, ψυχολόγος με ειδίκευση στη συμβουλευτική, ο οποίος εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον οργανισμό Gordon Training International και έχει κύριο στόχο τη διάδοση ανά την Ελλάδα των εργαστηρίων «αποτελεσματικής» επικοινωνίας κατά τα πρότυπα του Thomas Gordon.

Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, από 12 Οκτωβρίου έως 14 Δεκεμβρίου, κάθε Δευτέρα 18.30-21.30. Κόστος Συμμετοχής: Κύκλος 10 συναντήσεων 250 €, Φίλοι Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης (Απλή συνδρομή, Διπλή συνδρομή, Υποστηρικτής, Δωρητής, Εταιρική συνδρομή) 200 €, Νέοι Φίλοι ως 35 ετών 125 €. Απαραίτητη η κράτηση θέσης και η προπληρωμή στο www.cycladic.gr ή τηλεφωνικά στο 210 7228321-3, εσωτ. 150.