Άρχισαν οι εγγραφές για τα online σεμινάρια της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης για θέματα πολιτισμού και επικοινωνίας

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει σημαντική εμπειρία στα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα ενδιαφερόντων. Η επιλογή των διδασκόντων –από την αγορά συνήθως-, η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως και η μικρή διάρκεια αυτών των σεμιναρίων τα καθιστούν ελκυστικά για επαγγελματίες αλλά και ανθρώπους που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τους γνωστικούς ορίζοντές τους.

Τα σεμινάρια που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα, τα οποία άπτονται του πολιτισμού, είναι δύο:                                                                                                                                              

Social Media και Πολιτιστική Διαχείριση με τη Λήδα Τσενέ

Το σεμινάριο που συντονίζει η Λήδα Τσενέ, διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου σε θέματα κοινωνικών μέσων και κοινωνικής ευθύνης και διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της Comicdom Press, αποτελεί εισαγωγή στο ρόλο των κοινωνικών μέσων και των κοινωνικών δικτύων στο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης. Στόχος είναι να εξετάσει τις νέες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι επαγγελματίες του πολιτισμού, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής και κυρίως διασυνδεδεμένης εποχής. Έναρξη σεμιναρίου: 17 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 1,5 μήνας

Πολιτιστική Διαχείριση / Μουσειολογία με την Αλεξάνδρα Νικηφορίδου

Το online σεμινάριο «Πολιτιστική Διαχείριση / Μουσειολογία» που συντονίζει η Αλεξάνδρα Νικηφορίδου, σύμβουλος μουσείων και άλλων πολιτιστικών οργανισμών, αποτελεί βασική εισαγωγή στην έννοια και τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στις αρχές της πολιτιστικής διαχείρισης. Εξετάζει, μεταξύ άλλων, θέματα διοίκησης, διαχείρισης και σχεδιασμού πολιτιστικής πολιτικής. Επίσης, ενθαρρύνει τον προβληματισμό γύρω από τη σημασία και τη δυναμική των μουσείων αναπτύσσοντας θέματα όπως: αποστολή, λειτουργία, επικοινωνιακή και εκπαιδευτική πολιτική του μουσείου. Έναρξη σεμιναρίου: 19 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 2 μήνες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των θεματικών ενοτήτων, οι συμμετέχοντες των σεμιναρίων θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από την Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Για την παρακολούθηση των σεμιναρίων δεν απαιτείται εξειδικευμένη γνώση υπολογιστών παρά μόνο βασικές γνώσεις πλοήγησης στο διαδίκτυο (internet) και χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Απαιτείται καλή γνώση Αγγλικών για την ανάγνωση μέρους της βιβλιογραφίας.

Οι εγγραφές συνεχίζονται στη  Διεύθυνση Πολιτιστικών της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, τηλ. 210 3680052, www.hau.gr/culture