Το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας (Λ.Ε.Κ.) ιδρύθηκε το 1967 και δραστηριοποιείται ποικιλότροπα, βασισμένο στον εθελοντισμό, με στόχο την ανάδειξη και διαφύλαξη του ελληνικού παραδοσιακού στοιχείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, το Λ.Ε.Κ. διαθέτει μια πλούσια ιματιοθήκη με φορεσιές από όλη την Ελλάδα. Καρπός της πολυετούς συλλεκτικής προσπάθειας της Πρόεδρου του Λ.Ε.Κ.  και ιδρυτικού μέλους Βικτωρίας Καρέλια η συλλογή ελληνικών ενδυμασιών δημιουργήθηκε αρχικά σαν προσωπική συλλογή που αργότερα παραχωρήθηκε από τη συλλέκτρια στο Λ.Ε.Κ. προκειμένου, να ενσωματωθεί σε ένα φορέα που σέβεται τις παραδώσεις και διαφυλάσσει τις ιστορικές μας αξίες. Έκτοτε φέρει, σε ένδειξη αναγνώρισης και έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Κ., το όνομά της.

Έτσι, γεννήθηκε και ωρίμασε η επιθυμία και ανάγκη για ένα εκθετήριο χώρο για το κοινό που θα εξέφραζε την κοινή πεποίθηση της συλλέκτριας και του Λ.Ε.Κ. ότι τα έργα της λαϊκής παράδοσης επιστρέφουν, από τη φύση τους, στους λαούς που τα γέννησαν, ώστε να μπορούν ελεύθερα να τα θαυμάζουν, να τα εκτιμούν και να εμπνέονται από αυτά.

Τη μεταμόρφωση του κτιρίου ανέλαβε αφιλοκερδώς να μελετήσει και να επιβλέψει ο αρχιτέκτονας κ. Θανάσης Κυρατσούς με την συμβολή του πολιτικού μηχανικού κ. Δημήτρη Πάστρα και είχε ως βάση την συνάντηση της αρχιτεκτονικής και λαϊκής παράδοσης μέσα σε ένα υψηλού επιπέδου, άρτιο τεχνολογικά χώρο.

Εξωτερικά, ο αρχιτέκτονας κ. Θανάσης Κυρατσούς διατήρησε τη λιτή, απέριττη μορφή του νεοκλασικού κτιρίου, ενώ εσωτερικά δημιούργησε έναν εκθεσιακό χώρο που παρέχει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ποικίλλων δράσεων με αφετηρία τη βέλτιστη παρουσίαση της συλλογής.

Η ώριμη αρχιτεκτονική προσέγγιση του αρχιτέκτονα κ. Θανάση Κυρατσού έγινε με γνώμονα την δημιουργία ενός χώρου βιώσιμου και προσιτού και όχι ενός στείρου μουσειακού περιβάλλοντος που παράλληλα, θα εξέπεμπε μια σεμνή πολυτέλεια που συνάδει με την δωρικότητα του κτηρίου και κυρίως την πολιτιστική αξία της συλλογής.

Μελέτησε τον χώρο με απόλυτη έγνοια την λεπτομέρεια που θα ανέδυε, έντονη ατμοσφαιρικότητα διεγείροντας τις αισθήσεις του επισκέπτη. Με έντονη διάθεση εκσυγχρονισμού και το γνωστό καινοτομικό του πνεύμα έκανε χρήση εντυπωσιακών, νεωτεριστικών επεμβάσεων όπως τις καθαρές μεγάλες προθήκες και τα αναβατόρια των ομοιωμάτων που εκπλήσσουν των επισκέπτη ενώ παράλληλα, χρησιμοποίησε νέες τεχνολογίες και ψηφιακά μέσα για να τον διευκολύνει να μεταβεί βαθμιδωτά στους χώρους της έκθεσης και να συλλάβει την συνέχεια και διάρκεια της πολιτιστικής μας ταυτότητας μέσα από το ένδυμα όλα αυτά τα χρόνια.

Η μελέτη του εκθεσιακού χώρου από τον αρχιτέκτονα κ. Θανάση Κυρατσού είναι απόρροια της ανέκαθεν ευαισθητοποίησης του στο χώρο των γραμμάτων και τεχνών καθώς και του προσωπικού θαυμασμού του για την συλλογή και την ιδιαίτερη εκτίμηση που τρέφει για το πρόσωπο της κας Βικτωρίας Καρέλια. Η μακροχρόνια συνεργασία τους έχει επιφέρει μεγάλη ταύτιση σκέψεως και συνέβαλε στην απόφαση να δημιουργηθεί όχι απλώς ένα εκθετήριο αλλά ένα μέσο διήγησης της ιστορίας ενός λαού μέσα από την εφήμερη τέχνη του ενδύματος.