Το twitter, εξαιτίας του περιορισμού σε χαρακτήρες έχει αποκτήσει το δικό τους λεξιλόγιο, το οποίο είναι δύσκολο να γνωρίζει ένας όχι και τόσο εξοικειωμένος χρήστης.

Διαβάστε στον πίνακα από κάτω, στις σχετικές φωτογραφίες, τι σημαίνουν οι συντομεύσεις που μπορεί να συναντήσετε στην οθόνη σας.

TAGS