Η Μπάφι ένα μαύρο λαμπραντόρ δεν μπορεί χωρίς την αγκαλιά και τα χάδια του ιδιοκτήτη του και για αυτό τρέχει δίπλα του και του σπρώχνει το χέρι. Ξέρει τι θέλει και πως ακριβώς να το έχει!