Μερικές φορές σε μεγάλες εκτάσεις νερού, τα κύματα διασταυρώνονται...

Όταν λοιπόν συναντά το ένα το άλλο, τα συστήματα αυτά σχηματίζουν κορυφές διπλάσιες σε ύψος και κοίλα διπλάσια σε βάθος. Το φαινόμενο ονομάζεται Cross sea.

Η ναυσιπλοΐα είναι από δύσκολη μέχρι αδύνατη σε τέτοια κύματα.
 
Στηφωτογραφία στο Île de Ré, έναν νησί στις ακτές του Ατλαντικού στην Γαλλία, τα κύματα φαίνονται να συναντώνται σε ορθή γωνία.