Μπορεί να πει δώδεκα λέξεις «καθαρά» και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Πρόκειται για τη Μίσκα, ένα γλυκό χάσκι που έχει κατακτήσει το διαδίκτυο λέγοντας «σ'αγαπώ» και «καλημέρα» ανάμεσα σε άλλα.