Ψάρι 4 μέτρων και 250 κιλών, πιάστηκε σε δίχτυα ψαράδων στη Σάμη Κεφαλονιάς. 

Όπως αναφέρει το vlahatasamis, το ψάρι πιάστηκε από τους αδελφούς Βαλλάτου (για πολλά χρόνια ψαράδες στη Σάμη), στο στενό μεταξύ Ιθάκης και Σάμης. 

Ανήκει στη κατηγορία των καρχαριοειδών και το είδος αυτό πιάνεται για πρώτη φορά στα «νερά μας». 

Στη στεριά ήρθε ρυμουλκούμενο λόγω βάρους.