Εκτελεί τις ασκήσεις στη γιόγκα με πειθαρχία και ακρίβεια.

Το μικρό τσιουάουα υπακούει σε όλες τις εντολές του δασκάλου και με ευκολία... ηρεμεί τα τσάκρα του.