Με το στόμα ανοιχτό έμειναν ψαράδες από την Αργολίδα, μπροστά στο θέαμα της μεγάλης ψαριάς τους.

Ειδικότερα, οι ψαράδες κατάφεραν να αιχμαλωτίσουν στα δίχτυα τους δύο τόνους κεφάλους και μισό τόνο γοφάρια.

Η μεγάλη ψαριά έγινε κοντά στην περιοχή του Αναβάλου μεταξύ Αργολίδος και Αρκαδίας και μοίρασε... χαμόγελα!