Πάνω από χίλιοι ταξιδιώτες που συμμετείχαν στην ερεύνα της καταξιωμένης ταξιδιωτικής ιστοσελίδας TripAdvisor, ρωτήθηκαν "ποια είναι η πιο οικονομική και ποια η πιο ακριβή πόλη της Ευρώπης" και κλήθηκαν να απαντήσουν από προσωπική εμπειρία!

Οι απαντήσεις που έδωσαν είναι οι εξής:

Πιο οικονομική:

1. Πράγα / 2. Βουδαπέστη / 3. Λισσαβόνα

Πιο ακριβή:

1. Λονδίνο / 2. Παρίσι / 3. Ρώμη

Εσείς συμφωνείτε;