Είναι σαφές πια ότι η Google θέλει να επεκταθεί όσο γίνεται περισσότερο. Μόνο μέσα στο 2011 εξαγόρασε 79 διαφορετικές εταιρείες δαπανώντας συνολικά κάτι λιγότερο από δύο δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2010 αντιθέτως είχε αποκτήσει λιγότερες από 50 εταιρείες ξοδεύοντας περίπου τα μισά χρήματα. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών πήγαν για την εξαγορά της ITA Software η οποία της κόστισε 676 εκατομμύρια δολάρια. Εξίσου σημαντικές όμως ήταν και οι εξαγορές των Clever Sense, Katango, and Apture.

Στους πιο πάνω αριθμούς δεν συμπεριλαμβάνονται φυσικά τα ποσά που θα δαπανηθούν για την απορρόφηση της Motorola. Η Google πρόκειται να ξοδέψει περισσότερα από 12.5 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει τη συγκεκριμένη εταιρεία με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα εγκριθεί τελικά η κίνηση από την επιτροπή ανταγωνισμού.

Πηγή: proho.gr
TAGS