Όπως φαίνεται οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις δεν έχουν πεδίο εφαρμογής μόνο την βιομηχανία. Εξίσου χρήσιμες τις βρίσκει και η χειρουργική. Απόδειξη για το γεγονός η μεταμόσχευση εμφυτεύματος εξ ολοκλήρου δημιουργημένο από εκτυπωτή.

Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του ήταν η σκόνη τιτανίου το οποίο τοποθετήθηκε κατά στρώματα προκειμένου να δημιουργηθεί το εμφύτευμα. Μια κάτω σιαγόνα η οποία τοποθετήθηκε σε μια 83χρονη. Η ασθενής έπασχε από χρόνια φλεγμονή των οστών και μια επανορθωτική επέμβαση θα ήταν πολύ επικίνδυνη λόγω της ηλικίας της.  Για το λόγο αυτό επέλεξαν να πειραματιστούν με τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα καθώς και μόνο ο σχεδιασμός του τεχνητού οστού ήταν ένας άθλος. Δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για ιδιαίτερα πολύπλοκη κατασκευή, αρχικά ήταν αμφίβολο αν η επέμβαση θα είχε επιτυχία.

Όπως αναφέρεται η τεχνική θα αρχίσει σύντομα να χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο. Εκτός του ότι μπορεί να δημιουργήσει εμφυτεύματα που δεν μπορούν να φτιαχτούν με κανένα άλλο τρόπο, αυτά έχουν ακριβώς τα μέτρα του ασθενούς. Ταυτόχρονα μειώνεται σημαντικά ο χρόνος που διαρκεί η επέμβαση τοποθέτησης τους.
Πηγή: proho.gr