Μπορεί στην Ελλάδα η ανεργία να έχει φτάσει το 20% αλλά σε κάποιες χώρες η ανάπτυξη έρχεται μέσω της πληροφορικής. Μιλάμε φυσικά για τις ΗΠΑ οι οποίες, παρά τα προβλήματα και την ύφεση που αντιμετωπίζουν, σε κάποιους τουλάχιστον τομείς αναπτύσσονται.

Ένας από αυτούς είναι φυσικά και η «βιομηχανία» που έχει γύρω από τις εφαρμογές των smartphones και όχι μόνο.

Μέσα σε πέντε χρόνια ένας κλάδος που το 2007 κυριολεκτικά ήταν ανύπαρκτος κατάφερε να πλησιάσει τις 500.000 θέσεις εργασίας.


Η αύξηση φυσικά συνδέεται άμεσα με την αντίστοιχη αύξηση στις πωλήσεις των smartphones. Παρόλα αυτά δείχνει ότι προοπτικές ανάπτυξης υπάρχουν παντού. Αρκεί φυσικά να τις αναζητήσει κανείς.

Πηγή: proho.gr