Όταν social networks μπορούν να «χαρτογραφηθούν» σε μία και μοναδική εικόνα, το αποτέλεσμα είναι πολύ ενδιαφέρον.   Αυτό σκέφτηκε και το Eric Fischer όταν έφτιαχνε το πρόγραμμα που θα αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο τα posts που πραγματοποιούνται στα social networks Flickr και Twitter.      

Το αποτέλεσμα είναι να μπορούμε να κατανοήσουμε και οπτικά πώς ακριβώς κατανέμεται η χρήση των εν λόγω πλατφόρμων σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου, αλλά και σε παγκόσμια φυσικά κλίμακα.      

Στις φωτογραφίες, το Flickr αντιπροσωπεύεται από τις πορτοκαλί κουκίδες, το Twitter από τις μπλε ενώ οι άσπρες κουκίδες είναι σημεία όπου χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο πλατφόρμες.

ΠΗΓΗ: proho.gr