Τα ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια των εταιρικών δεδομένων και η έλλειψη ορατότητας επί των ενεργειών των χρηστών αποτελούν συχνά σημαντικά εμπόδια για την υιοθέτηση του cloud computing. Οι επιχειρήσεις σήμερα χρειάζονται να έχουν μια ενιαία και ολοκληρωμένη εικόνα για τη χρήση πόρων που βασίζονται στο cloud, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών συστημάτων, των εφαρμογών και των υπηρεσιών που η διαχείριση τους γίνεται από παρόχους cloud computing.

Με το πρόγραμμα HP Enterprise Security Cloud Connections, οι συνεργάτες της HP μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν το επιχειρησιακό ρίσκο που συνδέεται με το cloud computing, αυτοματοποιώντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες αναφοράς συμμόρφωσης, τόσο σε εσωτερικά, όσο και σε cloud περιβάλλοντα.

Το πρόγραμμα επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών cloud να ενοποιήσουν τις cloud εφαρμογές και υποδομές, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα HP Security Intelligence and Risk Management (SIRM). Η πλατφόρμα αυτή προσφέρει ένα πρότυπο για τη σύνταξη εκθέσεων και αναφορών με πληροφόρηση γύρω από γεγονότα που σχετίζονται με κινδύνους για την ασφάλεια. Έτσι, οι πάροχοι υπηρεσιών cloud μπορούν να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες με πελάτες, συνεργάτες και τρίτους φορείς που ασχολούνται με ζητήματα ασφάλειας.

«Η περιορισμένη διαφάνεια επί των δραστηριοτήτων των χρηστών αποτελεί συχνά ένα μεγάλο εμπόδιο για την υιοθέτηση εφαρμογών ή υποδομών cloud από τις επιχειρήσεις», δήλωσε ο Jeff Scheel, Vice President, Business Development, Enterprise Security της HP. «Με την αξιοποίηση του δυναμικού δικτύου συνεργατών της HP, μπορούμε να επιταχύνουμε το ρυθμό υιοθέτησης cloud πόρων, ελαττώνοντας παράλληλα τις ανησυχίες σχετικά με την ορατότητα, τη συμμόρφωση με εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές και την προστασία των συστημάτων συνολικότερα», συμπλήρωσε.

Το πρόγραμμα HP Enterprise Security Cloud Connections αξιοποιεί το ανοιχτό πρότυπο διαχείρισης αρχείων συμβάντων HP ArcSight Common Event Format, το οποίο βελτιώνει τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριών που προκύπτουν από διαφορετικές λύσεις ασφάλειας, συσκευές δικτύου και εφαρμογές.

Τέλος, το πρόγραμμα βασίζεται στις συσκευές HP ArcSight Cloud Connectors, οι οποίες καταγράφουν συμβάντα που λαμβάνουν χώρα σε cloud εφαρμογές. Οι σχετικές ενημερώσεις προωθούνται σε πλατφόρμες HP ArcSight που βρίσκονται στα φυσικά περιβάλλοντα πληροφορική των επιχειρήσεων, ώστε να αποθηκευθούν και να αναλυθούν. Έτσι, οι πελάτες μπορούν να αναγνωρίσουν απειλές και πιθανές παραβάσεις των εσωτερικών πολιτικών ασφάλειας, καθώς και πιθανά ζητήματα συμμόρφωσης. Οι πελάτες μπορούν να εγκαταστήσουν άμεσα αυτές τις συσκευές, ώστε να ενσωματώσουν στις υπάρχουσες πολιτικές και αναφορές ασφάλειας και συμμόρφωσης την πληροφόρηση που αφορά διάφορα συμβάντα στο cloud, χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στο περιβάλλον και τις διαδικασίες τους.


πηγή: proho.gr