Πρόκειται για τον πρώτο κβαντικό υπολογιστή που κατασκευάστηκε μέσα σε ένα διαμάντι με σκοπό να προστατευτεί από τον ηλεκτρονικό “θόρυβο” που αποτρέπει τη σωστή λειτουργία του.

Η ομάδα που τον κατασκεύασε χρησιμοποίησε τις ακαθαρσίες του διαμαντιού για να δημιουργήσει τα δύο qubit (κβαντικά bit) του υπολογιστή.

Αν και στο παρελθόν είχαν ξανακατασκευαστεί solid-state υπολογιστικά συστήματα, αυτό είναι το πρώτο σύστημα που ενσωματώνει προστασία έναντι του ηλεκτρονικού θορύβου χρησιμοποιώντας παλμούς μικροκυμάτων που αλλάζουν συνεχώς την κατεύθυνση της περιστροφής των ηλεκτρονίων.

Η ομάδα απέδειξε ότι πράγματι το σύστημα που περικλείεται μέσα στο διαμάντι λειτουργεί με κβαντικό τρόπο δείχνοντας ότι η λειτουργία του ταιριάζει με τον αλγόριθμο του Grover, δηλαδή με ένα τεστ που αναζητεί δεδομένα σε μια μη-ταξινομημένη βάση δεδομένων.

Επειδή ένας κβαντικός υπολογιστής έχει το πλεονέκτημα της υπέρθεσης, μπορεί να βρεί το σωστό αποτέλεσμα πολύ γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι ενώ σε μια συνηθισμένη αναζήτηση το αποτέλεσμα θα ήταν σωστό τις μισές φορές, ο κβαντικός υπολογιστής μπορεί να βρει το σωστό αποτέλεσμα από μια μη-ταξινομημένη λίστα 4 επιλογών με την πρώτη προσπάθεια κάθε φορά.

Πηγή: pro.com.gr