Στις 6 Απριλίου του 1992 η Microsoft κυκλοφόρησε τα Windows 3.1. Ήταν η πρώτη επιτυχημένη έκδοση του γραφικού περιβάλλοντος Windows η οποία έτρεχε σε MS-DOS και έφερνε σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση που είχε κυκλοφορήσει 2 χρόνια πριν. Οι πωλήσεις των Windows 3.1 έφτασαν τα 3 εκατομμύρια τις δύο πρώτους μήνες.   Τα Windows 3.1 ήταν η πρώτη έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft που απαιτούσε τουλάχιστον 80286 επεξεργαστή για να λειτουργήσει ενώ χρειαζόταν επεξεργαστής 386 προκειμένου ο χρήστης να εκμεταλλευθεί πλήρως τις δυνατότητές τους.

Τα Windows 3.1 έφεραν και το “Program Manager” με τον οποίο γινόταν η διαχείριση ομάδων εφαρμογών καθώς και το “File Manager” για την αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση αρχείων. Και οι δύο αυτές λειτουργίες ενσωματώθηκαν στον Windows Explorer στα Windows 95.  

Επίσης, τα Windows 3.1 παρουσίασαν τα True Type fonts, το γνωστό παιχνίδι «Ναρκαλιευτής», μια υποτυπώδη έκδοση του Registry, το Control Panel και άλλα πολλά.


Πηγή: pro.com.gr