Επιστήμονες έφτιαξαν για πρώτη φορά μια ακτίνα laser η οποία μπορεί να τραβάει και να σπρώχνει αντικείμενα.

Χάρη στον Albert Einstein και τον Max Planck γνωρίζουμε ότι το φως έχει ορμή και μπορεί να σπρώχνει τα αντικείμενα. Επιπλέον, η μεταβολή στην ένταση μιας ακτίνας laser μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μετατόπιση αντικειμένων πλάγια, για παράδειγμα για τη μετακίνηση κυττάρων σε εφαρμογές βιοτεχνολογίας.

Οι ερευνητές βασίζουν την έρευνά τους σε laser με συγκεκριμένο τύπο διάχυσης του φωτός, στις λεγόμενες ακτίνες Bessel.

Συνήθως, όταν μια ακτίνα laser προσπίπτει σε ένα μικρό σωματίδιο, το φως διαχέεται προς τα πίσω σπρώχνοντας το αντικείμενο μπροστά.

Η έρευνα έδειξε ότι θεωρητικά, σε κάποια σωματίδια τα οποία είναι αρκετά μικρά, το φως μπορεί να διαχέεται μπροστά σπρώχνοντας έτσι το σωματίδιο προς τα πίσω.
Αν και οι δυνάμεις που αναπτύσσονται είναι προς το παρόν πολύ μικρές, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτές οι ακτίνες μπορούν να έχουν εφαρμογή.

“Αυτές οι ακτίνες δεν μπορούν σίγουρα να τραβήξουν ένα αυτοκίνητο ή έναν άνθρωπο γιατί σ'αυτές τις περιπτώσεις θα χρειαζόταν μια ακτίνα τόσο δυνατή που θα προξενούσε βλάβη στο αντικείμενο, ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετακίνηση κυττάρων”, λένε οι ερευνητές.

Πηγή: pro.com.gr